Laboratorija za digitalnu forenziku - prikaz za telefon Laboratorija za digitalnu forenziku - prikaz za tablet
SR - trenutni jezik
СР
SR
ЕN
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka

Laboratorija za digitalnu forenziku

O Laboratoriji

Širenjem informacionih tehnologija u sve sfere ljudskog života, digitalna forenzika uzima sve važniju ulogu u borbi protiv kriminala i reakcijama na bezbednosne incidente. Imajući ovo u vidu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je osnovao Laboratoriju za digitalnu forenziku. Namenjena je izvođenju nastave, naučno-istraživačkom radu i pružanju usluga pravosudnim organima, privredi i građanima.

Laboratorija za digitalnu forenziku je opremljena savremenom opremom, koju čine radne stanice, forenzički mostovi, forenzički duplikator, forenzička stanica za mobilne uređaje i prateći alat i pribor, finansiranom sredstvima Erazmus+ projekta „Information Security Services Education in Serbia” i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Uspostavila je saradnju sa srodnim ustanovama.

Usluge

Forenzika računara

Desktop računari. Laptop računari. Serveri. HDD. SSD. USB. NTFS. Ext4. RAM. Windows. GNU Linux. MacOS. Datoteke. Metapodaci. Windows Registry. Konfiguracione datoteke. Log datoteke. Aplikacije. Baze podataka. Dokumenti.

Forenzika mobilnih uređaja

Mobilni uređaji. Pametni telefoni. Tableti. SIM. CDR. Android. iOS. Mobilne aplikacije. SMS. MMS. Instant poruke. Viber. WhatsApp. Messenger. Facebook. Instagram. Twitter. Servisi bazirani na lokaciji. GPS.

Forenzika računarskih mreža

Računarske mreže. Računarstvo u oblaku. Google Drive. Dropbox. One Drive. Internet. Wi-Fi. Ethernet. TCP/IP. VPN. Tor. Elektronska pošta. Instant poruke. Viber. WhatsApp. Messenger. VoIP.

Forenzika multimedijalnog sadržaja

Multimedija. Digitalni fotoaparati. Digitalne kamere. SD kartice. Tekstualni dokumenti. Microsoft Office. Libre Office. PDF. HTML. Fotografije. JPEG. TIFF. Audio zapisi. MP3. Vido zapisi. MPEG. Metapodaci. EXIF.

Ostalo

Internet stvari. Ugrađeni sistemi. Kriptovalute. Kriptologija i kriptoanaliza. Antiforenzika.

Nauka

COST

U okviru Laboratorije za digitalnu forenziku izvode se aktivnosti COST akcije „Digital Forensics: Evidence Analysis via Intelligent Systems and Practices” čiji cilj je da se napravi mreža istraživača u oblasti veštačke inteligencije i digitalne forenzike.

Nastava

Uvod u digitalnu forenziku

U Laboratoriji za digitalnu forenziku izvode se laboratorijske vežbe iz predmeta „Uvod u digitalnu forenziku” na master akademskim studijama Računarstvo i automatika, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije i Informaciona bezbednost na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na laboratorijskim vežbama studenti stiču praktične veštine tako što se kroz samostalan rad upoznaju sa tehnikama i alatima digitalne forenzike.

Stručna praksa

Izabranim studentima master akademskih studija nudi se mogućnost da prođu kroz program stručne prakse.

Program stručne prakse omogućava studentima da se radom na simuliranim predmetima uz podršku mentora upoznaju sa svim fazama forenzičke istrage.

Letnja škola

Laboratorija za digitalnu forenziku učestvuje u realizaciji letnje škole „Informacione tehnologije u funkciji harmonizacije krivičnog procesnog prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije" u okviru programa Erazmus+.

Master radovi

Studenti koji su položili predmet „Uvod u digitalnu forenziku” mogu da se opredele za izradu master rada iz digitalne forenzike.

Tim

Стеван Гостојић

Prof. dr Stevan Gostojić
šef Laboratorije

linkedin Stevan Gostojic

researchgate Stevan Gostojic

Prof. dr Stevan Gostojić je vanredni profesor primenjenih računarskih nauka i informatike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Njegova profesionalna interesovanja uključuju digitalnu forenziku, primenu informacionih tehnologija u pravu i elektronsku upravu.

Prof. dr Stevan Gostojić je osnivač Laboratorije za digitalnu forenziku i imenovani sudski veštak iz oblasti informacionih tehnologija.

Милица Матијевић

Milica Matijević, mast. inž.
saradnik

linkedin Milica Matijevic

researchgate Milica Matijevic

Milica Matijević je asistent i student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Njena profesionalna interesovanja uključuju digitalnu forenziku i računarske mreže.

Светлана Антешевић

Svetlana Antešević, mast. inž.
saradnik

linkedin Svetlana Antesevic

researchgate Svetlana Antesevic

Svetlana Antešević je asistent i student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Njena profesionalna interesovanja uključuju digitalnu forenziku i mobilne uređaje.

Милана Писарић

Dr Milana Pisarić
spoljnji saradnik

linkedin Milana Pisaric

researchgate Milana Pisaric

Dr Milana Pisarić je asistent sa doktoratom na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Njena profesionalna interesovanja uključuju krivično procesno pravo, elektronske dokaze i digitalnu forenziku.

Kontakt i lokacija

адреса - приказ за десктоп

адреса - приказ за телефон

Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

имејл адреса симбол - приказ за десктоп

имејл адреса симбол - приказ за телефон

имејл адреса - приказ за десктоп

имејл адреса - приказ за телефон

twitter - приказ за десктоп

twitter - приказ за телефон

linkedin - приказ за десктоп

linkedin - приказ за телефон

researchgate - приказ за десктоп

researchgate - приказ за телефон

github - приказ за десктоп

github - приказ за телефон